Sāvienas ezers

Ezera platība ir 57,9 ha, vidējais dziļums — 4,8 m, lielākais dziļums — 8,8 m. No ezera iztek Sāvītes upīte. Ezera austrumu krastā atrodas Sāvienas ciems, bet rietumu krastā — vairākas privātmājas. Ezera gultne ir no smilts un lieliem akmeņiem, avotains. Krasti lēzeni, austrumos — stāvi.

 

Ezerā un tā krastos aug kalmes, parīss, platlapu vilkvālītes, kosas, niedres, meldri, pameldri, lēpes, ūdensrozes, glīvenes (plakanās, spožās, skaujošās). Ezerā ir sastopami līņi, karūsas karpas, vēži. (avots: Vikipēdija)

Sāvienas ezerā meklē nogrimušu ezerpili