Velnakmens

Pasaku un teiku attēlojumā Velns daudz rosīgāk un konkrētāk par Dievu nodarbojās ar cilvēku apdzīvojamās Visuma daļas pārveidi un pārkārtošanu. Ir lielāka teiku grupa, kur Velns rādīts kā celtnieks, kā upju gultņu izmainītājs v. tml. Kāda teika stāsta, ka Velns parādījies uz zemes pirmais pēc tās rašanās. Visa zeme bijusi applūdusi, tikai paši kalnu gali sausi. Velns spēris milzīgus soļus no viena kalna gala līdz otram. Drīz tam nomirkušas kājas, un tas sācis celt tiltus no kokiem, vārtus no akmeņiem. Uz akmeņiem palikuši Velna pirkstu nospiedumi, tāpēc tos dažkārt saucot par Velnakmeņiem, Velna pēdām.

(LPSR ZA Andreja Upīša valodas un literatūras institūts "Pasaules skatījuma poētiskā atveida folklorā", izdevniecība "Zinātne", 1988)

 

Savukārt pastāv arī viedoklis, ka senās kulta vietas tika apzināti pārdēvētas par Velnakmeņiem, lai paglābtu tās no iznīcības krusta karu laikā.