Velnagrava

Cauri gravai ved ļaudoniešu iecienīts pastaigu, velo un slēpošanas maršruts.